Digitalizacja zbiorów dla muzeum J. Kochanowskiego, Czarnolas